(0299) 403 402

Duurzame energie staat volop in de belangstelling en niet zonder reden, want de negatieve gevolgen van ons energiegebruik beginnen we steeds meer zelf te ervaren. Of het nu om het verstoorde klimaat gaat, om de slechtere luchtkwaliteit in onze dorpen en steden, of om de vele ruimte die we er voor op moeten offeren: iedereen merkt op zijn eigen manier dat ons energiegebruik consequenties heeft. Het is dan ook belangrijk om op een bewustere manier met energie om te gaan.

Duurzame warmte? De loodgieter brengt het voor je in orde. Bel installatiebedrijf Lascaris op (0299) 403 402.

duurzame-verwarming

duurzame-verwarming

Energie en de loodgieter

Als er over energie gesproken wordt, dan gaat het vaak in de eerste plaats over de auto, die inderdaad veel olie opslurpt en vervolgens veel vieze uitlaatgassen achterlaat in binnensteden en woonwijken. In de tweede plaats gaat het over elektriciteit, die nu nog vaak wordt opgewekt met vervuilende kolencentrales. Maar in beide gevallen is de loodgieter niet de persoon die daar direct mee te maken heeft. Loodgieters doen veel, maar we laten geen treinen rijden, of elektrische auto’s, en we doen ook niet het werk van de elektricien. Ons werk begint waar energie warmte wordt.

De cv-ketel, bijvoorbeeld, die verbruikt ook energie. Om het huis behaaglijk te houden in de winter, of om ervoor te zorgen dat je het hele jaar door warm kunt douchen, wordt er energie gebruikt, vaak nog gas om mee te stoken en verder ook elektriciteit om het systeem zelf te laten functioneren (dat is een niet te onderschatten onderdeel van je stroomrekening). Er zijn manieren om het verbruik van de cv-ketel terug te dringen of om de cv-ketel zelfs helemaal te vervangen.

Warmtepomp

Het bekendste alternatief voor de cv-ketel is de warmtepomp. Een warmtepomp maakt gebruik van de al aanwezige warmte in de lucht of het grondwater en brengt de temperatuur omhoog door „de kou eraf te halen”, met behulp van een techniek die lijkt op die van de koelkast, maar dan dus met het omgekeerde effect. Hiervoor heeft de warmtepomp nog wel elektriciteit nodig, maar geen gas. Je bent dan dus goed voorbereid op de toekomst zonder gas, die er zal komen nu de gasproductie in Groningen wordt afgebouwd. In de overgangsfase kan er ook met hybride systemen worden gewerkt. Overigens gebruikt de warmtepomp wel veel elektriciteit, als je echt duurzaam wilt zijn moet die elektriciteit natuurlijk wel groen zijn – anders verruil je gas voor kolen.

De techniek van de warmtepomp is goed gevonden, maar ingewikkeld. Het is dan ook raadzaam om voor het overstappen op de warmtepomp eerst goed te kijken naar wat er gedaan moet worden en welk procedé voor jouw woning het handigst is. Kies je voor een luchtwarmtepomp of een waterwarmtepomp? Wil je met de warmtepomp ook echt je cv-ketel vervangen, of alleen de boiler (dus je warm water)? Afhankelijk van de antwoorden op die vragen zijn er voor jouw situatie verschillende mogelijkheden. Uiteraard kun je je online daarover goed informeren, maar het werk zelf moet door de loodgieter worden gedaan. Daarvoor kun je altijd contact opnemen met installatiebedrijf Lascaris, dan zorgen wij dat je deze stap in het proces van verduurzaming kunt gaan nemen!

Zonneboilers

De warmtepomp maakt gebruik van warmte uit water of lucht. Indirect komt die warmte ook weer van de zon, die voor alle licht en warmte zorgt. Je kunt ook directer van de zonnewarmte
gebruik maken door voor een zonneboiler te kiezen. Dat is, het woord maakt dat al duidelijk, een boiler op zonne-energie. De boiler is verbonden met een zonnecollector, die de warmte van het zonlicht doorgeeft aan het watervat. Op die manier heb je direct warm water.

De zonneboiler is even simpel als effectief, maar er kleeft wel een nadeel aan: in de donkere wintermaanden is er niet genoeg zonnewarmte. In die gevallen moet er dus worden bijgesprongen door de cv-ketel of door de waterpomp. Bij het installeren van de zonneboiler moet hier dus rekening mee worden gehouden.

Een ander punt is de dakruimte die nodig is voor de zonnecollector. Kun je die ruimte niet beter voor gewone zonnepanelen gebruiken en vervolgens verwarmen op de elektriciteit die je daarvan hebt? Vaak is de afweging dat zonnepanelen inderdaad nuttiger zijn, maar wie weinig stroom verbruikt of zelf al andere groene energie opwekt (bijvoorbeeld door een windmolen) zal voor de zonneboiler blijven kiezen. In dat geval is installatiebedrijf Lascaris de partij die je helpt met de praktische kant van het verhaal.

WTW-installaties

Ons huis verwarmen is vaak een kwestie van heet water, dat is immers hoe een cv werkt. Maar het resultaat is warme lucht en die warme lucht laten we vervolgens weglopen door onze ventilatieroosters. „Dan stoken we voor de vogeltjes”, wordt er wel gezegd. Gelukkig bestaan er goede oplossingen voor dit warmteverlies, waarmee je je energieverbruik flink kunt terugbrengen. In het tegengaan van verspilling zit dan de winst voor het milieu.

Traditionele ventilatie laat koele lucht van buiten je huis binnen, terwijl er warme lucht naar buiten gaat. Bij een WTW-installatie wordt de warmte van de uitgaande lucht gebruikt om de binnenkomende lucht weer op te warmen. Je hoeft dus minder te stoken en je stookt in ieder geval niet meer voor die vogeltjes. Uiteraard gebruikt een WTW-installatie wel weer elektriciteit, dus om het echt duurzaam te maken moet er wel groene stroom worden gebruikt.

Het installeren van een WTW-ventilatiesysteem vereist de nodige vakkennis en handigheid, maar daar zitten we bij installatiebedrijf Lascaris gelukkig niet om verlegen. We helpen je graag om ook deze stap te nemen.

Duurzame energie met installatiebedrijf Lascaris

Veel huizen kunnen een stuk duurzamer. Wie zijn huis wil verduurzamen, kan rekenen op subsidies, dus de investering is relatief klein. Op termijn bezuinig je er juist geld door, want je energierekening gaat omlaag. Als je hiermee aan de slag wil, zet dan installatiebedrijf Lascaris vast in je telefoon. Ons nummer is 0299 403 402. We werken vanuit Oosthuizen, dus we zijn zo in Hoorn, Purmerend of Amsterdam. In het zonnige zeeklimaat van Noord-Holland valt er veel uit duurzame energie te halen!

Installatiebedrijf Lascaris verduurzaamt

Er is de laatste jaren steeds meer belangstelling voor duurzame energie. Onze warme, behaaglijke huizen vragen om veel energie en dat kost niet alleen geld, het is ook een grote belasting voor het milieu. Den Haag wil bovendien dat Nederland „van het gas af” gaat, omdat we niet kunnen blijven boren onder Groningen en ook omdat gas, al is het nog relatief schoon, voor extra CO2 in de atmosfeer zorgt. In deze omwenteling speelt ons installatiebedrijf een rol, want wij kunnen de alternatieven in jouw woning installeren.

Een effectieve vervanger van de gewone cv-ketel op gas is de zogeheten warmtepomp, waarvan de werking wel met die van de koelkast vergeleken wordt, alleen is het effect dus omgekeerd. Een warmtepomp verbruikt veel elektriciteit, maar geen gas meer. Financieel levert dat ondanks de stroomvraag een flinke besparing op en als de elektriciteit die je gebruikt duurzaam is („groene stroom”), dan is er ook winst voor het milieu. Wij kunnen deze warmtepompen voor je installeren.

Niet alleen bij warmtepompen, ook bij andere duurzame oplossingen, zoals zonneboilers en ventilatiesystemen die voorkomen dat warmte weglekt (warmteterugwinningsinstallaties), reikt installatiebedrijf Lascaris graag de helpende hand. Wij zorgen er voor dat je grote stappen zet in het verder verduurzamen van je woning.

Maak een afspraak!

We schreven het al: ons telefoonnummer kun je voor het gemak opslaan in je telefoon, dan kun je meteen een afspraak maken als het nodig is. 0299 403 402, dat is ons nummer. Als je in de buurt woont en met de vaste lijn belt is 403 402 genoeg. Laat ons weten wat er gebeuren moet en we zorgen dat we snel voor je deur staan. Dan begint voor ons het werk!

Stel uw vraag via ons contactformulier